Salon Vi

ODGOVORNO

Salon VinDel je zasnovan kot podstat za razvoj in kulturo uživanja vina.

Vsem razstavljavcem z zakonom in izrecnimi navodili organizatorja prepovedano točiti vino alkoholiziranim in mladoletnim osebam.

Odnos do vina je tudi odnos do pridelovalca. Zato konzumirajte spoštljivo.

Vse udeležence naprošamo, da konzumirajo odgovorno in kulturno.

Na Salonu VinDel je:
1. prepovedano točenje alkohola alkoholiziranim osebam oz. osebam, ki kažejo znake opitosti;

2. prepovedano točenje alkohola mladoletnim osebam;

3. na razstavnih mizicah izključno dovoljeno predstavljati in ponujati le izdelke, ki so primerni oziroma dovoljeni za promocijo in prodajo na slovenskem in evropskem trgu;

4. Salon VinDel ni prodajni salon, zato lahko poteka samo dogovarjanje o poslih; na razstavnih prostorih prodaja ni dovoljena;

5. vsako ponujanje in točenje izdelkov po 18.00 je prepovedano.

Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za vaše eksponate in drugo lastnino.

Pretekla leta smo zagotavljali
VARNO pot iz Salona VinDel
z avtobusi MARPROM, MARIBORSKI POTNIŠKI PROMET

Po degustaciji varno domov – izkoristite avtobusni prevoz.